Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Umunara w’Umurinzi  |  Ukuboza 2015

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Ese dushobora kumenya ukuri ku byerekeye Imana?

Kuki Imana ishaka ko tumenya ukuri? Soma muri Yohana 17:3

Imana yagiye ivugana n’abantu. Yakoresheje umwuka wera, maze ituma abantu bandika ibitekerezo byayo muri Bibiliya (2 Petero 1:20, 21). Bityo rero, gusoma Bibiliya bishobora gutuma tumenya ukuri ku byerekeye Imana.—Soma muri Yohana 17:17; 2 Timoteyo 3:16.

Imana yaduhishuriye byinshi ku birebana na yo ikoresheje Bibiliya. Yadusobanuriye impamvu yaturemye, itubwira imigisha duhishiwe mu gihe kizaza n’uko twagombye kwitwara muri iki gihe (Ibyakozwe 17:24-27). Yehova Imana yifuza ko tumumenya by’ukuri.—Soma muri 1 Timoteyo 2:3, 4.

Kuki Imana yishimira abakunda ukuri?

Yehova ni Imana ivugisha ukuri kandi yohereje Umwana we Yesu ngo yigishe abantu ukuri. Ni yo mpamvu Yesu akunda abantu bashyigikira ukuri (Yohana 18:37). Imana yifuza ko abantu nk’abo ari bo bayisenga.—Soma muri Yohana 4:23, 24.

Umwanzi Satani yatumye abantu benshi batamenya Imana. Ibyo yabikoze akwirakwiza inyigisho z’ibinyoma ku birebana n’Imana (2 Abakorinto 4:3, 4). Abantu babi ni bo bakunda izo nyigisho (Abaroma 1:25). Icyakora, hari abandi babarirwa muri za miriyoni b’imitima itaryarya, biga Bibiliya bakamenya ukuri ku byerekeye Imana.—Soma mu Byakozwe 17:11.

 

IBINDI WAMENYA

Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Ukuri ku byerekeye Imana ni ukuhe?

Mbese utekereza ko Imana ikwitaho wowe ku giti cyawe? Iga ibyerekeye kamere yayo n’uko ushobora kuyegera.

SABA KWIGA BIBILIYA

Videwo: Kuki ukwiriye kwiga Bibiliya?

Bibiliya ifasha abantu babarirwa muri za miriyoni bo hirya no hino ku isi kubona ibisubizo by’ibibazo bibakomereye mu buzima. Ese nawe wifuza ko igufasha?