Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

UMUNARA W’UMURINZI Ukuboza 2014 | Ushobora kwegera Imana

Ese wumva Imana iri kure yawe kandi ko itakwitayeho? Waba se waribajije niba ushobora kugirana ubucuti na yo?

INGINGO Y'IBANZE

Ese wumva uri hafi y’Imana?

Abantu babarirwa muri za miriyoni bemera badashidikanya ko bafitanye ubucuti n’Imana.

INGINGO Y'IBANZE

Waba uzi izina ry’Imana? Ese urarikoresha?

Imana yaratwibwiye igihe yagiraga iti “ndi Yehova. Iryo ni ryo zina ryanjye.”

INGINGO Y'IBANZE

Ese uganira n’Imana?

Ese ko tuvugisha Imana mu isengesho, yo twayitega amatwi dute?

INGINGO Y'IBANZE

Ese ukora ibyo Imana ishaka?

Nubwo kumvira Imana ari iby’ingenzi cyane, hari ikindi kintu tugomba gukora kugira ngo tugirane ubucuti na yo.

INGINGO Y'IBANZE

Ni bwo buzima bwiza kuruta ubundi

Ibintu bitatu byagufasha kugirana ubucuti n’Imana.

Amatongo ya Timgad ahishura byinshi

Abaroma ba kera bakoresheje amayeri kugira ngo babane amahoro n’amoko y’abasangwabutaka bo mu majyaruguru ya Afurika.

IBIBAZO BY'ABASOMYI

Ukuri ku birebana na Noheli ni ukuhe?

Inkomoko y’imigenzo ikorwa kuri Noheli ishobora kugutangaza.

“Ubushishozi bw’umuntu butuma atinda kurakara”

Inkuru y’ibyabaye kuri Dawidi umwami wa Isirayeli, yagufasha kumenya kwifata mu gihe hari ukurakaje cyangwa akagushotora.

Ese nagombye kuguza amafaranga?

Amahame ahuje n’ubwenge yo muri Bibiliya ashobora kugufasha agufata umwanzuro.

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Wakora iki ngo ubutumwa bwo muri Bibiliya bukore abana bawe ku mutima?

Ibindi wasomera kuri interineti

Ese Imana ni imbaraga zitagira kamere?

Bibiliya ivuga ko Imana yaremye ibintu byose, ariko se itwitaho?