Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

UMUNARA W’UMURINZI Ukuboza 2013 | Ese dukeneye Imana?

Abantu benshi bumva ko badakeneye Imana cyangwa bakumva bahuze cyane ku buryo batabona igihe cyo kuyitekerezaho. Ese koko kumenya Imana bifite akamaro?

INGINGO Y'IBANZE

Kuki abantu bibaza icyo kibazo?

Dore impamvu zituma abantu benshi bihandagaza bavuga ko bemera Imana, bafata imyanzuro igaragaza ko batayemera.

INGINGO Y'IBANZE

Impamvu dukeneye Imana

Reba ukuntu kugirana imishyikirano ya bugufi n’Imana bishobora gutuma tubaho neza.

INKURU IVUGA IBYABAYE MU MIBEREHO

Gukorera Yehova nabigize umwuga

Hasigaye amezi make ngo Will Walden abe injenyeri mu by’ubwubatsi, yafashe umwanzuro wo gukora undi mwuga utandukanye cyane no kubaka. Soma wiyumvire ukuntu kuba yarahisemo kumara igihe kirekire akorera Yehova byahinduye imibereho ye.

DRAW CLOSE TO GOD

“Dore ibintu byose ndabigira bishya”

Ese waba wifuza kuba mu isi itarangwamo urupfu, imibabaro n’agahinda? Menya uko Imana izasohoza iryo sezerano.

”Imisozi uzacukuramo imiringa”

Ubushakashatsi bwa vuba aha bw’ibyataburuwe mu matongo, bwagize icyo busobanura ku byerekeye umuringa wakoreshwaga mu bihe bya Bibiliya.

TEACH YOUR CHILDREN

Yesu Kristo​—Twagombye kumwibuka dute?

Ese twagombye kubona Yesu nk’uruhinja? “Abanyabwenge” bagiye kumureba bari ba nde? Ni iki Yesu akora muri iki gihe?

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Kristo nagaruka azaba aje gukora iki? Ni mu buhe buryo Yesu azagaruka, kandi se ni iki azakora?

Ibindi wasomera kuri interineti

Kuki mwitwa Abahamya ba Yehova?

Suzuma aho iryo zina ryavuye.