Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

UMUNARA W’UMURINZI No. 5 2017 | Ese koko abamarayika babaho?

UBITEKEREZAHO IKI?

Ese koko abamarayika babaho? Bibiliya igira iti:

“Nimusingize Yehova mwa bamarayika be mwe, mwebwe mufite imbaraga nyinshi kandi musohoza ijambo rye, mwumvira ijwi ry’ijambo rye.”​Zaburi 103:20.

Iyi gazeti y’Umunara w’Umurinzi, igaragaza icyo Bibiliya ivuga ku bamarayika n’uruhare bagira mu mibereho yacu.

 

INGINGO Y'IBANZE

Ese abamarayika bagira uruhare mu mibereho yacu?

Inkuru zivuga iby’abamarayika zituma abantu bumva ko ibiremwa by’umwuka bigira uruhare mu mibereho yacu.

INGINGO Y'IBANZE

Ukuri ku birebana n’abamarayika

Nta handi hantu hizewe wabona ibisubizo by’ibyo bibazo wibaza ku bamarayika, uretse muri Bibiliya.

INGINGO Y'IBANZE

Ese ufite marayika murinzi?

Ese utekereza ko ufite abamarayika bakurinda?

INGINGO Y'IBANZE

Ese habaho abamarayika babi?

Bibiliya itanga ibisubizo by’ukuri.

INGINGO Y'IBANZE

Uko abamarayika badufasha

Imana yagiye ikoresha abamarayika bagafasha abantu.

Ese wari ubizi?

Ese igihe Yesu yitaga abatari Abayahudi “ibibwana by’imbwa” yari abatutse?

BIBILIYA IHINDURA IMIBEREHO Y’ABANTU

Numvaga ko nta Mana ibaho

Byagenze bite kugira ngo umuntu wagenderaga ku matwara ya gikomunisiti kandi ntiyemere Imana, yemere kwiga Bibiliya?

TWIGANE UKWIZERA KWABO

Imana yamwise “umwamikazi”

Kuki izina Sara yiswe yari arikwiriye?

Bibiliya ibivugaho iki?

Kuba isi yagira amahoro cyangwa umuntu akagira amahoro yo mu mutima bisa n’aho bidashoboka mu gihe hakiriho imihangayiko n’akarengane. Ese ibyo bibazo bizakemuka?

Ibindi wasomera kuri interineti

Ese ni ngombwa kugira idini ubarizwamo?

Ese umuntu ashobora gusenga ku giti cye?