Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Umunara w’Umurinzi  |  No. 2 2016

Bibiliya ibivugaho iki?

Bibiliya ibivugaho iki?

Satani ni nde?

ESE WAVUGA KO Satani ari . . .

  • Ikiremwa cy’umwuka?

  • Ububi buba mu muntu?

  • Ikintu abantu bakeka ko kibaho?

ICYO BIBILIYA IBIVUGAHO

Bibiliya ivuga ko Satani yavuganye na Yesu kandi ko ‘yamugerageje’ (Matayo 4:1-4). Ubwo rero, Satani si baringa cyangwa ikintu abantu bakeka ko kibaho, kandi si n’ikibi kiba mu bantu, ahubwo ni ikiremwa cy’umwuka kirangwa n’ubugome.

IBINDI BIBILIYA YIGISHA

  • Satani yahoze ari umumarayika mwiza, ariko “ntiyashikamye mu kuri” (Yohana 8:44). Yabaye umubeshyi kandi yigomeka ku Mana.

  • Hari abandi bamarayika bafatanyije na we kwigomeka.—Ibyahishuwe 12:9.

  • Satani ahuma abantu ubwenge kugira ngo batamenya ko abaho.—2 Abakorinto 4:4.

Ese Satani ashobora kwigarurira abantu?

UKO BAMWE BABIBONA. Hari abapfobya Satani bakumva ko atabaho, bityo akaba nta cyo yabatwara. Abandi bo batinya ko yabateza imyuka mibi. Wowe se ubibona ute?

ICYO BIBILIYA IBIVUGAHO

Bibiliya igira iti “isi yose iri mu maboko y’umubi” (1 Yohana 5:19). Satani ashuka abantu benshi ariko ntashobora kwigarurira abantu bose.

IBINDI BIBILIYA YIGISHA

  • Satani akoresha uburiganya kugira ngo arusheho kwigarurira abantu benshi.—2 Abakorinto 11:14.

  • Imyuka mibi ishobora kugirira abantu nabi.—Matayo 12:22.

  • Imana ishobora kugufasha ‘kurwanya Satani’ kandi ukamutsinda.—Yakobo 4:7.

 

IBINDI WAMENYA

IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Ese abadayimoni babaho?

Abadayimoni ni ba nde? Bakomotse he?

UBUTUMWA BWIZA BUTURUKA KU MANA

Kuki Imana ireka ibibi n’imibabaro bikabaho?

Ibibi byabayeho bite, kandi se kuki Imana ireka bigakomeza kubaho? Ese imibabaro izigera ishira?