Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

UMUNARA W’UMURINZI—WO KWIGWA Mutarama 2019

Iyi gazeti irimo ibice bizigwa kuva ku itariki ya 4 Werurwe kugeza ku ya 7 Mata 2019

“Ntuhangayike kuko ndi Imana yawe”

Suzuma impamvu eshatu zagombye gutuma dukomeza gutuza, nubwo twaba duhanganye n’ibibazo bikomeye.

Jya usingiza Yehova mu materaniro

Ese gutanga ibitekerezo mu materaniro bijya bikugora? Iki gice kiri bugufashe kumenya impamvu bigutera ubwoba n’uko waburwanya.

Warinda ute umutima wawe?

Ni mu buhe buryo Satani agerageza kwangiza umutima wacu? Twawurinda dute?

Icyo umuhango woroheje utwigisha ku Mwami wo mu ijuru

Urwibutso rutwigisha iki ku birebana n’uko Yesu yagaragaje umuco wo kwicisha bugufi, ubutwari n’urukundo?

Kuki tujya mu materaniro?

Kujya mu materaniro bigaragaza bite urukundo, kwicisha bugufi n’ubutwari?

Umuvandimwe mushya mu Nteko Nyobozi

Menya amateka ya Kenneth Cook, Jr.