Ni he twakura ihumure mu gihe twapfushije?

Ingingo zikurikira ziradufasha kumenya ibibazo twakwitega ko tuzahura na byo mu gihe twapfushije n’icyo twakora ngo twihanganire agahinda.