Nk’uko ushobora kuba wabibonye, inama ziri muri iyi gazeti zishingiye kuri Bibiliya. Bibiliya irimo inama nziza zafasha buri wese mu bagize umuryango. Amahame yo muri Bibiliya ashobora gufasha uyisoma gutekereza neza kandi akamufasha gufata imyanzuro myiza.​—Imigani 1:1-4.

NANONE BIBILIYA ISUBIZA IBI BIBAZO ABANTU BAKUNZE KWIBAZA:

Turagutera inkunga yo kwiga Bibiliya ngo ubone ibisubizo by’ibyo bibazo hamwe n’ibindi. Reba videwo ivuga ngo: Kuki ukwiriye kwiga Bibiliya?cyangwa uge ku rubuga rwa www.jw.org/rw