Ibintu 12 byagufasha kugira umuryango mwiza

Abantu batanga impamvu nyinshi zituma imiryango isenyuka. Ariko se ni iki cyatuma abashakanye bagira umuryango mwiza?

  • Hagati y’umwaka wa 1990 n’uwa 2015, umubare w’abatanaga muri Amerika bafite imyaka iri hejuru ya 50 wikubye kabiri, naho abafite imyaka iri hejuru ya 65 wikuba gatatu.

  • Ababyeyi barashobewe: Abahanga bamwe bavuga ko ababyeyi bagomba guhora bashimagiza abana babo, naho abandi bakavuga ko bakwiriye kubakangara.

  • Abakiri bato barinda baba bakuru bataramenya kwirwanaho.

Nubwo ari uko bimeze, . . .

  • Abashakanye bashobora kugira ibyishimo kandi bakabana akaramata.

  • Ababyeyi bashobora kumenya uko bahana abana babo batabahutaje.

  • Abakiri bato bashobora kumenya kwirwanaho bikazabafasha bamaze gukura.

Ibyo byagerwaho bite? Iyi gazeti ya Nimukanguke! ivuga ibintu 12 byatuma umuryango ugira ibyishimo.