Soma ibirimo

Amakuru asigara nyuma yo gusura urubuga rwa TV.JW.ORG n’ibindi bifitanye isano

Amakuru asigara nyuma yo gusura urubuga rwa TV.JW.ORG n’ibindi bifitanye isano

Amakuru asigara nyuma yo gusura urubuga cyangwa Cookies zirimo ubwoko bwinshi kandi zikora mu buryo butandukanye kandi ahanini ziba zigamije kugufasha kogoga urubuga. Dore ingero z’uko dukoresha cookies n’ibindi bifitanye isano.

Izina rya cookie

Icyo zigamije

Igihe zimara *

Ubwoko

INSIGHT_CLIENT_ID, SESSION_COUNT, insight-${featureID}-usageInfo

Zidufasha gukusanya amakuru agaragaza uko umuntu akoresha uru rubuga. Ayo makuru adufasha gukora raporo no kunonosora urubuga rwacu. Ayo makuru ntaba agaragaza nyirayo, kandi aba akubiyemo porogaramu ukoresha ufungura interineti, n’igikoresho cya eregitoroniki akoresha, aho ari, inshuro yasuye urubuga rwacu cyangwa yakoresheje bimwe mu birugize n’igihe yamaze abikoresha.

Burundu (local storage)

Izisuzuma

LANGUAGE

Zituma umuntu agera ku rurimi yigeze gusura igihe yasuraga https://tv.jw.org/

Burundu (local storage)

Izigena imikorere

FAVORITE_CHANNEL

Zituma umuntu ahita areba ibyo yifuza iyo akanze kuri: “Ibirimo bihita.”

Burundu (local storage)

Izigena imikorere

LAST_STREAMING_CHANNEL

Izi ni zikora bimwe na FAVORITE_CHANNEL. Zituma asubira aho yarebaga niba ibyo akunze kureba ari ibyo uheruka kureba.

Burundu (local storage)

Izigena imikorere

 

MEDIA:${mediaID}

Zituma umuntu asubira aho videwo cyangwa ibyafashwe amajwi byari bigeze.

Burundu (local storage)

Izigena imikorere

PREFERRED_RESOLUTION

Zituma umuntu ahita areba videwo iri muri rezorisiyo yifuza.

Burundu (local storage)

Izigena imikorere

SUBTITLES

Zifasha umuntu kubona amagambo yiyandika cyangwa ntayabone.

Burundu (local storage)

Izigena imikorere

Reba nanone Amakuru asigara nyuma yo gusura imbuga zacu n’ibindi bifitanye isano.

^ par. 6 Niba ku gihe cookies zimara handitseho ngo “Burundu (local storage)”, ibyo bigaragaza ko zibika muri porogaramu ukoresha ujya kuri interineti. Amakuru abitswe muri ubwo buryo bwa burundu nta ho ajya, keretse nyirayo ayasibye muri porogaramu akoresha ajya kuri interineti.