Ukraine

1 NYAKANGA 2019

Abahamya ba Yehova bo muri Ukraine bamuritse Bibiliya

Abahamya ba Yehova bo muri Ukraine bamuritse Bibiliya y’Ubuhinduzi bw’isi nshya bw’Ibyanditswe by’ikigiriki bya gikristo, mu rurimi rw’amarenga rw’Ikirusiya.