Mu mwaka ushize, abayobozi b’u Burusiya banze ko Bibiliya zanditswe n’Abahamya ba Yehova zinjira muri icyo gihugu, bityo bongera kugaragaza ko badaha uburenganzira amadini. Abahamya batunguwe no kumva ko ibiro bya gasutamo byo mu mugi wa Vyborg byavuze ko izo Bibiliya zishobora kuba zirimo ibitekerezo by’ubutagondwa. Icyo si ikibazo kireba Abahamya gusa, ahubwo kireba n’abandi baturage b’u Burusiya babona ko Bibiliya ari igitabo cyera kandi kibafasha kugira ukwizera.

Bibiliya iraregwa ibintu biteye ubwoba

Ku itariki ya 13 Nyakanga 2015 abayobozi ba gasutamo y’umugi wa Vyborg, mu Burusiya bafatiriye Bibiliya z’Ubuhinduzi bw’isi nshya 2.013 z’ikirusiya. * Abo bayobozi bafashe Bibiliya eshatu bazoherereza impuguke kugira ngo isuzume ko zirimo ibyo bita ko ari ibitekerezo by’ubutagondwa, izisigaye barazigumana. Muri Kanama abo bayobozi bareze ibiro by’ishami by’Abahamya ba Yehova byo muri Finilande (kuko ari byo byari byohereje ibyo bitabo mu Burusiya)

Mbere yaho ku itariki ya 5 Gicurasi 2015, abayobozi ba gasutamo bari barafatiriye ibitabo byarimo na Bibiliya zo mu rurimi rw’icyosetiya zanditswe n’Abahamya ba Yehova. Ibyo byagize ingaruka zikomeye ku Bakristo bavuga icyosetiya, kuko Bibiliya y’Ubuhinduzi bw’isi nshya y’icyosetiya ari yo Bibiliya yuzuye yonyine iboneka muri urwo rurimi.

Nubwo mbere yaho abo bayobozi bari baragendeye ku itegeko ryo mu Burusiya rikumira ibikorwa by’ubutagondwa bagafatira ibitabo by’Abahamya ba Yehova, bwari ubwa mbere bavuze ko Bibiliya zishobora kuba zirimo ibitekerezo by’ubutagondwa. * Inkiko ziramutse zemeje ko Bibiliya zirimo ibitekerezo by’ubutagondwa, ntizaba zigikwirakwijwe mu Burusiya hose.

Ibindi bitabo byafatiriwe mu buryo bunyuranyije n’amategeko

Bimwe mu bitabo banze ko byinjira

Uretse kuba abayobozi ba gasutamo baranze ko Bibiliya zinjira mu gihugu, nanone kuva muri Werurwe 2015 bafatiriye mu buryo bunyuranyije n’amategeko ibitabo by’Abahamya ba Yehova, banga ko byinjizwa mu gihugu. * Iyo abo bayobozi bagiye gufatira ibyo bitabo, babanza gusaka mu buryo butemewe n’amategeko, bagafata ibitabo bimwe bakabyoherereza abo bita impuguke * kugira ngo babikoreho ubushakashatsi. Iyo ibyo birangiye, ibiro by’umushinjacyaha bihita bitangira gutegura uko bizagaragaza ko ibyo bitabo birimo ibitekerezo by’ubutagondwa. Uko ibyo bitabo bizajya byinjira mu gihugu tuzajya tugira icyo kibazo, bityo twitabaze inkiko dusaba kurenganurwa.

Kugira ngo Abahamya basubizwe bimwe mu bitabo byabo, bahaye abayobozi ba gasutamo inyandiko y’urubanza batsinze, ubushakashatsi bwakozwe n’impuguke n’izindi mpapuro bigaragaza ko leta yemeje ko ibyo bitabo bitarimo ibitekerezo by’ubutagondwa. Ariko abo bayobozi birengagije ibyo bimenyetso bakomeza gufatira ibyo bitabo.

Gufatira ibyo bitabo bicapye byabaye mu gihe Abahamya bari barabujijwe gusomera ibitabo byabo kuri interineti. Ku itariki ya 21 Nyakanga 2015, u Burusiya bwafunze urubuga rwemewe rwa jw.org rw’Abahamya ba Yehova. Ni cyo gihugu cyonyine ku isi cyafunze urwo rubuga. Ibigo bitanga interineti mu Burusiya hose byafunze urwo rubuga kandi umuntu wese uri mu Burusiya ushishikariza abandi kujya kuri urwo rubuga ashyikirizwa urukiko.

Kuba urwo rubuga rwarafunzwe byagize ingaruka zikomeye ku Bahamya, kuko badashobora kubona ibitabo byabo kuri interineti. Ibyo bibangamira cyane cyane Abahamya bafite ubumuga bwo kutumva n’abatabona. Kubera ko kwiga Bibiliya biri mu bintu by’ingenzi biranga Abahamya ba Yehova, gufunga urwo rubuga bituma badakora umurimo wabo nk’uko babyifuza.

Abahamya ba Yehova barasaba u Burusiya gushyira mu gaciro

Hari inyandiko abantu babona ko ari izera zari zaraciwe mu Burusiya, ariko inkiko zaho zikemeza ko nta cyo zitwaye. Mu mwaka wa 2011, urukiko rw’i Tomsk mu Burusiya rwemeje ko igitabo cy’Abahindu cyitwa Bhagavad Gita kitabuzanyijwe muri icyo gihugu. Mu mwaka wa 2013, urukiko rw’ubujurire rwasheshe umwanzuro wavugaga ko Korowani irimo ibitekerezo by’ubutagondwa.

Abahamya ba Yehova biringiye ko inkiko zo mu Burusiya zizamagana icyemezo kidashyize mu gaciro abayobozi ba gasutamo bafashe kivuga ko Bibiliya irimo ibitekerezo by’ubutagondwa. Nanone biringiye ko izo nkiko zizategeka ko Abahamya basubizwa Bibiliya n’ibitabo by’imfashanyigisho byafatiriwe.

Uko ibintu byagiye bikurikirana

 1. 1 Werurwe 2015

  Abayobozi ba gasutamo banze ko ibitabo byinjira kandi bafatira bimwe mu buryo bunyuranyije n’amategeko.

 2. 4 Gicurasi 2015

  Abayobozi banze ko ibitabo byari byoherejwe mu Burusiya byinjira. Nyuma yaho basatse kontineri byarimo, bimwe barabifatira kugira ngo bagenzure niba hatarimo ibitekerezo by’ubutagondwa. Mu byo bafatiriye harimo Bibiliya zo mu rurimi rw’icyosetiya.

 3. 28 Gicurasi 2015

  Urukiko rwashyizeho itsinda ry’abantu rikorera mu mugi wa Saint-Pétersbourg kugira ngo bagenzure ibitabo byari byafashwe ku itariki ya 1 Werurwe 2015.

 4. Kamena 2015

  Abayobozi ba gasutamo bafatiriye kontineri ebyiri z’ibitabo ku mupaka wa Vyborg.

 5. 13 Nyakanga 2015

  Abayobozi ba gasutamo bafatiriye kontineri yarimo Bibiliya z’ikirusiya gusa.

 6. 13 Kanama 2015

  Abayobozi ba gasutamo iri mu mugi wa Vyborg bategetse ko Bibiliya zigera ku 2.013 zari zoherejwe ku itariki ya 13 Nyakanga zifatirwa, bavuga ko zishobora kuba zirimo ibitekerezo by’ubutagondwa. Abo bayobozi bareze Ibiro by’ishami by’Abahamya ba Yehova byo muri Finilande.

 7. 1 Nzeri 2015

  Mu gihe cy’urubanza rurebana na Bibiliya zo mu rurimi rw’icyosetiya n’ibindi bitabo byafatiriwe ku itariki ya 4 Gicurasi, umucamanza yanze ibyo Abahamya basabaga kandi abuza abavoka babo kugira icyo bavuga.

 8. 30 Ukwakira 2015

  Urukiko rw’umugi wa Vyborg rwemeje ko abayobozi ba gasutamo basatse mu buryo bunyuranyije n’amategeko kontineri yari izanye ibitabo ku itariki ya 4 Gicurasi.

 9. 17 Ugushyingo 2015

  Urukiko rwasubitse urubanza rurebana na Bibiliya zafashwe ku itariki ya 13 Nyakanga.

^ par. 4 Bibiliya y’Ubuhinduzi bw’isi nshya ni Bibiliya ikoresha ururimi ruhuje n’igihe yahinduwe n’Abahamya ba Yehova kandi itangwa nta kiguzi. Iboneka mu ndimi zirenga 120.

^ par. 6 Ku itariki ya 1 Mutarama 2016, inkiko zo mu Burusiya zemeje ko ibitabo 82 by’Abahamya ba Yehova birimo ibitekerezo by’ubutagondwa. Abahamya ba Yehova bajuririye iyo myanzuro haba mu nkiko zo mu gihugu no mu Rukiko rw’u Burayi Ruharanira Uburenganzira bw’Ikiremwamuntu.

^ par. 8 Mu kwezi k’Ukuboza 2015, abayobozi ba gasutamo bo mu mugi wa Vyborg banze ko kontineri zirindwi zarimo ibitabo by’Abahamya ba Yehova bo mu Burusiya zinjira mu gihugu.

^ par. 8 Itegeko ryo mu Burusiya rivuga ko urukiko ari rwo rutanga uburenganzira bwo gusaka ahantu cyangwa gufatira ibintu kandi ko bigomba gukorwa impande zombi zihari. Ariko buri gihe, abayobozi ba gasutamo barengaga kuri iryo tegeko.