Soma ibirimo

  • Umuhanda wa San José, mu mugi wa San Juan muri Poruto Riko: Abahamya batanga igitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Amakuru y'ibanze: Poruto Riko

  • Abaturage: 3.663.000
  • Ababwirizabutumwa: 25.187
  • Amatorero: 306
  • Ikigereranyo cy'Umuhamya wa Yehova ku baturage: 1 kuri 145