Soma ibirimo

  • I Londres mu Bwongereza—Abahamya babwiriza abagenzi bambuka iteme rya Westminster

IMISHINGA Y’UBWUBATSI

“Uruhare rw’abagore mu bwubatsi”

Imirimo bakora nawe wayikora!

IMISHINGA Y’UBWUBATSI

Amafoto yo mu Bwongereza (Igice cya 3: Nzeri 2016—Gashyantare 2017)

Umushinga wo kubaka ibiro by’Abahamya ba Yehova byo mu Bwongereza ugeze kure.

IMISHINGA Y’UBWUBATSI

Kurinda inyamaswa muri Chelmsford

Abahamya ba Yehova batangiye kubaka Ibiro byabo Bikuru muri Chelmsford. Ni iki bakora ngo barinde ubuzima bw’inyamaswa?

UMURIMO WO KWANDIKA IBITABO

Ubutumwa bwiza bubwirizwa mu ndimi kavukire zo muri Irilande n’izo mu Bwongereza

Abahamya bakora uko bashoboye kose kugira ngo bageze ubutumwa bwiza ku bantu bavuga ikinyayirilande, ikigayelike cyo muri Écosse n’ikiwelishi. Abantu babyakiriye bate?