Soma ibirimo

  • Ku kiyaga cya Nokoué, muri Bénin: Abahamya babwiriza umurobyi

  • Boukoumbé muri Bénin: Abahamya batanga agatabo Ubutumwa bwiza buturuka ku Mana

  • Ku kiyaga cya Nokoué, muri Bénin: Abahamya babwiriza umurobyi

  • Boukoumbé muri Bénin: Abahamya batanga agatabo Ubutumwa bwiza buturuka ku Mana

UMUNARA W’UMURINZI

Ubu koko ibi nzabivamo?

Soma uko abamisiyonari bo muri Bénin bize ururimi rw’amarenga kugira ngo bafashe abatumva kwegera Imana.