Soma ibirimo

Amakuru arebana no gusura ibiro byacu

Ushobora gusura ibiro byacu n’amacapiro yacu. Dore aho biri n’amasaha yo kuhasura.

Leta Zunze Ubumwe za Amerika

Gusaba gusura

Ese ugomba kubanza kutumenyesha mbere yo kuza gusura ibiro byacu? Yego. Kugira ngo abantu bose basuye i Patterson, i Wallkill cyangwa i Warwick bungukirwe, bagomba kutumenyesha mbere y’uko baza. Kanda hasi aha kugira ngo usabe gusura aho wifuza.

Ese niba utaratumenyesheje, ntushobora kudusura? Niba utatumenyesheje, ntabwo dushobora kukwakira. Hari umubare ntarengwa w’abantu inzu ndangamurage y’i Warwick ishobora kwakira ku munsi.

Ni ryari ugomba kuhagera mu gihe uje gusura? Byaba byiza uhageze nka mbere y’isaha imwe ngo utangire gusura. Ibyo bizatuma muri parikingi n’aho bakirira abantu hataba abantu benshi.

Wasura inyubako zingahe ku munsi? Ushobora gusura inyubako ebyiri zonyine ku munsi.

Itsinda ry’abantu batageze kuri 20

  • Saba gusura i Patterson

  • Saba gusura i Wallkill

  • Saba gusura i Warwick

Itsinda ry’abantu 20 cyangwa barenga

Ushobora gusabira kuri interineti ko itsinda urimo ryasura i Patterson, Wallkill cyangwa Warwick.

  • Gusaba ko itsinda ry’abantu 20 cyangwa barenga risura Beteli

Kubisubika

Uzuza fomu yo kuri interineti usaba gusubika gahunda yo gusura.

  • Kubisubika

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK NY 10987

LETA ZUNZE UBUMWE ZA AMERIKA

+1 845-524-3000

Ushobora kuhasura

Kuhasura bizatangira ku wa Mbere tariki ya 3 Mata 2017. Usabwe kubanza kuzuza fomu yo kuri interineti isabirwaho gusura ibiro byacu, mbere y’uko utangira kwitegura kuza.

Ku wa Mbere kugeza ku wa Gatanu

8:00 za mu gitondo, kugeza 4:00 z’umugoroba.

(Kwitembereza)

8:00 kugeza 11:00 za mu gitondo, na 1:00 kugeza 4:00 z’umugoroba

Bimara iminota 20

(Gutembera uherekejwe)

Ibintu by’ingenzi bihakorerwa

Kwitembereza ahabera imurika

  1. Bibiliya n’izina ry’Imana. Iri murika ryerekana Bibiliya za kera utapfa kubona ahandi kandi rigaragaza ukuntu izina ry’Imana ryagumye mu Byanditswe nubwo abantu nta ko batagize ngo barivanemo. Nanone rigaragaza amafoto yerekana izindi Bibiliya zidakunze kuboneka n’ibindi bintu by’ubugeni bifitanye isano na Bibiliya.

  2. Ubwoko bwitirirwa izina rya Yehova. Iri murika ryerekana amateka yaranze Abahamya ba Yehova. Nanone ryerekana ibintu by’ubugeni, amafoto n’inkuru z’abantu bavuga ibyababayeho zigaragaza ukuntu Yehova yagiye ayobora umuryango we kandi akawigisha kugira ngo ukore ibyo ashaka.

  3. Ikicaro gikuru cy’Abahamya ba Yehova—Kugaragaza ukwizera. Iri murika risobanura ibyo komite z’Inteko Nyobozi zikora n’ukuntu zifasha Abahamya ba Yehova kubahiriza amabwiriza yo mu Byanditswe abasaba guteranira hamwe, guhindura abantu abigishwa, kwiyigisha no kugaragarizanya urukundo.

Gutemberezwa

Utemberezwa inzu y’ibiro ikorerwamo n’indi mirimo n’ahandi.

Vanaho agatabo kakwereka ibihakorerwa

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

LETA ZUNZE UBUMWE ZA AMERIKA

+1 845-306-1000

Ushobora kuhasura

Usabwe kubanza kuzuza fomu yo kuri interineti isabirwaho gusura ibiro byacu, mbere y’uko utangira kwitegura kuza.

Ku wa Mbere kugeza ku wa Gatanu

8:00 kugeza 11:00 za mu gitondo, na 1:00 kugeza 4:00 z’umugoroba.

Bimara amasaha 2

Ibintu by’ingenzi bihakorerwa

Bategura amafoto ajya mu bitabo byacu kandi bagategura inyandiko zisohoka ku byuma bifatirwaho amajwi n’amashusho. Abahatemberera basobanurirwa iby’amashuri ya Bibiliya ahigirwa.

Vanaho agatabo kakwereka ibihakorerwa

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NY 12589

LETA ZUNZE UBUMWE ZA AMERIKA

+1 845-744-6000

Ushobora kuhasura

Usabwe kubanza kuzuza fomu yo kuri interineti isabirwaho gusura ibiro byacu, mbere y’uko utangira kwitegura kuza.

Ku wa Mbere kugeza ku wa Gatanu

8:00 kugeza 11:00 za mu gitondo, na 1:00 kugeza 4:00 z’umugoroba.

Bimara amasaha 2

Ibintu by’ingenzi bihakorerwa

Bacapa kopi z’ibitabo by’imfashanyigisho za Bibiliya zirenga miriyoni 25 ku mwaka. Bohereza ibitabo biri mu ndimi zirenga 360, ku biro by’amashami byo hirya no hino ku isi, no mu matorero arenga 15.000 y’Abahamya ba Yehova muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Kanada no mu birwa bya Karayibe.

Vanaho agatabo kakwereka ibihakorerwa