Iyo abanyeshuri barangije mu ishuri rya Gileyadi, boherezwa hirya no hino ku isi kugira ngo bajye guteza imbere umurimo w’Abahamya ba Yehova. Iyumvire uko bamwe basobanura icyatumye bagaragaza umwuka wo kwigomwa bakajya kwiga iryo shuri.