Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Amafaranga mukoresha ava he?

Amafaranga mukoresha ava he?

Umurimo wacu wo kubwiriza ushyigikirwa ahanini n’impano z’amafaranga Abahamya ba Yehova batanga ku bushake. Nta maturo yakwa mu materaniro yacu, kandi Abahamya ntibasabwa gutanga icya cumi (Matayo 10:​7, 8). Ahubwo aho duteranira haba hari udusanduku tw’impano, kugira ngo uwifuza gutanga impano abone uko ayitanga. Abatanga impano ntibatangazwa.

Kimwe mu bituma tudakoresha amafaranga menshi, ni uko tutagira itsinda ry’abayobozi b’idini bahembwa. Uretse n’ibyo, Abahamya ba Yehova ntibahemberwa ko babwiriza ku nzu n’inzu, kandi bateranira mu mazu aciriritse.

Impano zose zoherezwa ku biro by’amashami by’Abahamya ba Yehova zikoreshwa mu gufasha abagwiririwe n’ibiza, kwita ku bamisiyonari n’abagenzuzi basura amatorero, kubaka amazu yo guteraniramo mu bihugu bikiri mu nzira y’amajyambere no gucapa no gukwirakwiza za Bibiliya hamwe n’ibindi bitabo bya gikristo.

Umuntu ni we wihitiramo niba ari butange amafaranga akoreshwa mu byo itorero rikeneye, ayo gushyigikira umurimo ku isi hose cyangwa akabikora byombi. Buri gihe itorero ritangariza abarigize ibirebana n’uko amafaranga yakoreshejwe.