UKO VYIPANGA
Igisomwa
Ishusho

(Matayo 10:11-15)

 1. 1. Umukama yaratwerets’uburyo

  Bwo kwigisha bubereye:

  ‘Aho mugenda hose murondere

  Abumva ko babikeneye.

  Mwipfuriz’amahor’abo mu rugo,

  Ababereye bayakire.

  Babankiye canke babirukanye,

  Kunkumur’ivumbi, mwigire.’

 2. 2. Ababakiriye bakumviriza

  Ni we baba bakiriye.

  Boshobora kuza mugafashanya

  Narirya igihe kigiye.

  Ntitwiganyire ku vyo tuzovuga,

  Kuko Yehov’azodufasha.

  Imvugo nziza kand’irunz’umunyu

  Izobakwega n’ububasha.