UKO VYIPANGA
Igisomwa
Ishusho

(Zaburi 36:9)

 1. 1. Umwan’avutse, ima ry’imvura,

  Akazuba, ishurwe, bihishura

  Kw’ar’ingabire z’Umw’ahoraho,

  Kw’ibitangaro vyiwe bitubeshaho.

  (ICITABIRIZO)

  Twerekane gute yuko dushima?

  Dukorer’Umuremyi yatanz’ubuzima.

  Ubuzima yemwe n’ubuntu bw’Imana.

  Ni ’ngabire koko—Ni igitangaro.

 2. 2. Har’abovuga nka muka Yobu

  Kuber’ukwihebura cank’intuntu.

  Twe si ko biri, twama dushima

  Akanya kose tuba turi bazima.

  (ICITABIRIZO)

  Twerekane gute yuko dushima?

  Twokund’abandi rwa rundi rwo ku mutima.

  Ubuzima yemwe n’ubuntu bw’Imana,

  Ni ’ngabire koko—Ni igitangaro.