UKO VYIPANGA
Igisomwa
Ishusho

(Abaheburayo 10:38, 39)

 1. 1. Kensh’Imana yavuze biciye

  Ku bahanuzi ba kera.

  Ubu isaba ‘bose kwigaya’

  Bakagir’ukwizera.

  (ICITABIRIZO)

  Mbe turafis’ukwizera

  Kuzotuma turokoka?

  Mbe kujana n’ibikorwa?

  Kurokoka ni ho vyoshoboka.

 2. 2. Kristu turamugamburukira,

  Twigish’ata co twikanga.

  Ya nkuru y’Ubwami yizigiza

  Ntitwoyigir’ibanga.

  (ICITABIRIZO)

  Mbe turafis’ukwizera

  Kuzotuma turokoka?

  Mbe kujana n’ibikorwa?

  Kurokoka ni ho vyoshoboka.

 3. 3. Nya kwizera ni kwo kutugumya,

  Ntidusuha; nta co tuba.

  Tuguma kuri Yehova kuko

  Azodukiza vuba.

  (ICITABIRIZO)

  Mbe turafis’ukwizera

  Kuzotuma turokoka?

  Mbe kujana n’ibikorwa?

  Kurokoka ni ho vyoshoboka.