UKO VYIPANGA
Igisomwa
Ishusho

(Yakobo 5:8)

 1. 1. Yehov’izina ryiwe

  Ararifitiy’ishaka.

  Agomba risubizwe

  Itek’ababi baryaka.

  Mu binjana n’ibindi

  Yagumye yihangana;

  ’Kwiyumanganya kwiwe

  Yamy’akwerekana.

  Agomba yukw’abantu

  B’uburyo bwose bakizwa.

  Kwiyumanganya gutyo

  Bizotum’ashimagizwa.

 2. 2. Natwe kwiyumanganya

  Bituma tumuhimbara.

  Bituma dutekana,

  Tukirinda kurakara,

  Tubon’abandi neza

  Tukanabizigira,

  Tukirinda gutemba

  Mu vyago tugira.

  Kumwe n’iyindi mice

  Y’icamwa ya mpwemu yama

  Twame twiyumanganya

  Maze tubone kurama.