Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Yehova ntiyibagira urukundo rwanyu

Yehova ntiyibagira urukundo rwanyu

NIMURABE AKAVIDEWO KAVUGA NGO YEHOVA NTIYIBAGIRA URUKUNDO RWANYU HANYUMA MWISHURE IBIBAZO BIKURIKIRA:

  • Ni ingorane izihe zizanana n’ubusaza?

  • Ni igiki abageze mu zabukuru usanga kenshi bafise?

  • Mu Balewi 19:32 no mu Migani 16:31 hakuremesha gute nimba witereye mu myaka?

  • Yehova abona gute abasavyi biwe bageze mu zabukuru batakimara umwanya munini mu ndimiro?

  • Yehova yipfuza ko dukora iki naho twoba twitereye mu myaka?

  • Abitereye mu myaka bashobora gute kuremesha abakiri bato?

  • Woba uherutse kuremeshwa n’uwugeze mu zabukuru? Sigura.