Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA | ZABURI 1-10

Uwushaka kugiranira amahoro na Yehova ategerezwa kwubaha Umwana wiwe Yezu

Uwushaka kugiranira amahoro na Yehova ategerezwa kwubaha Umwana wiwe Yezu

Vyari vyaravuzwe ko amahanga yorwanije Yehova na Yezu

2:1-3

  • Vyari vyaravuzwe ko amahanga atokwemeye ubutegetsi bwa Yezu ahubwo ko yokwumiye ku butegetsi bwayo

  • Ubwo buhanuzi bwararangutse igihe Yezu yari kw’isi, ariko no muri iki gihe buraranguka mu buryo bwagutse

  • Umwanditsi w’iyo Zaburi avuga ko amahanga avugira mu ntamatama ikintu ata co kimaze. Ivyo bisobanura ko umugambi wayo ata co umaze kandi ko ata co uzoshikako

Abubaha Umwami yarobanuwe na Yehova ni bo bonyene bazoronka ubuzima

2:8-12

  • Abarwanya Umwami Mesiya bose bazorandurwa

  • Abubaha Umwana w’Imana, bararonka amahoro n’ugutekanirwa