Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO RUSAMA 2016

 UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA | YOBU 38-42

Gusengera abandi birahimbara Yehova

Gusengera abandi birahimbara Yehova

Yehova yasavye Yobu gusengera Elifazi, Biludadi na Zofari

42:7-10

  • Yehova yabwiye Elifazi, Biludadi na Zofari ngo baje kwa Yobu batange ikimazi giturirwa

  • Imana yasavye Yobu ngo abasengere

  • Yobu amaze kubasengera, yarahezagiwe

Yehova yarahezagiye cane Yobu kubera ukwizera kwiwe n’ukwihangana kwiwe

42:10-17

  • Yehova yaramukuyeko ivyago, arasubira kugira amagara meza

  • Abagenzi ba Yobu n’incuti ziwe baramuhojeje ku bijanye n’ivyago vyari vyamushikiye

  • Yehova yatumye Yobu asubira gutunga, amuha ibingana incuro zibiri ivyo yari yatakaje

  • Yobu n’umugore wiwe bahavuye bibaruka abandi bana cumi

  • Yobu yabandanije kubaho imyaka 140, arabona abana biwe, abuzukuru, abuzukuruza n’inzukuru