Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Woba ukoresha JW Library?

Woba ukoresha JW Library?

JW Library ni agaporogarama kagufasha kuvoma Bibiliya n’ibindi bitabu, amavidewo, n’ivyo kwumviriza, ukabishira muri telefone, muri orodinateri canke mu kuma ngendanwa bita tablette.

WOYIKURA HE? Uri ku murongo wa internet, nuje ahitwa “Play Store” canke ahandi bavoma uduporogarama, uvomere JW Library mu kuma kawe. Ako gaporogarama karakorana n’utwuma tw’ubwoko butandukanye. Ukiri ku murongo wa internet, niwugurure JW Library uce uvoma ivyo wipfuza vyose. Nimba udashobora kuronka internet muhira, woshobora kugura amamega canke kumbure ukaja ku Ngoro y’Ubwami, kuri siberi (cyber) canke ahandi hantu. Agakoresho kawe umaze kukavomeramwo ivyasohowe n’umushumba, urashobora kuvyikorako utarinze gukoresha internet. Ariko kubera ko hari bishasha biguma vyongerwa kuri JW Library, woza urugurura internet uko haciye imisi kugira ngo uvome ibiheruka kwongerwako.

IGITUMA WOYIKORESHA: JW Library ituma bikworohera gukurikira amakoraniro no kwiyigisha. Irafasha no mu ndimiro, canecane igihe twamamaza akaryo kizanye.