Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA | ZABURI 11-18

Ni nde yoba umushitsi mw’ihema rya Yehova?

Ni nde yoba umushitsi mw’ihema rya Yehova?

Kuba umushitsi mw’ihema rya Yehova bisobanura kuba umugenzi wiwe, ukamwizigira kandi ukamwumvira. Muri Zaburi ya 15 haratubwira ibiranga abagenzi ba Yehova.

UMUSHITSI WA YEHOVA ATEGEREZWA . . .

  • kutagira amahinyu

  • kuvuga ukuri no mu mutima wiwe

  • gutera iteka abasavyi ba Yehova bagenziwe

  • gushitsa ivyo yasezeranye naho vyoba bigoye

  • gufasha abakene atiteze ko bagira ico bamusubiza

UMUSHITSI WA YEHOVA ARIRINDA . . .

  • urusaku n’ukwambika ibara abandi

  • gukorera ikibi mugenziwe

  • kurya imitsi abavukanyi biwe

  • kwifatanya n’abadakorera Yehova canke ngo bamugamburukire

  • kurya igiturire