Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO RUSAMA 2016

Ingene twotanguza ibiyago

Ingene twotanguza ibiyago

UMUNARA W’INDERETSI

Ikibazo: Woba wibaza ko aya majambo azoteba akaranguka?

Icanditswe: Ivy 21:3, 4

Ivyo wovuga: Uyu Munara w’Inderetsi urasigura ingene Imana izoshitsa uyu muhango n’ingene ushobora kuvyungukirako.

UMUNARA W’INDERETSI (inyuma ku gipfukisho)

Ikibazo: Ehe raba iki kibazo. [Numwereke ikibazo ca mbere n’ivyo abantu bakunda kwishura, ku rupapuro rwa 16.] Uvyibazako iki?

Icanditswe: Zb 83:18

Ivyo wovuga: Iki kiganiro kiravuga n’ibindi Bibiliya yigisha ku bijanye n’izina ry’Imana.

IVYO BIBILIYA YIGISHA

Ikibazo: Hari abiyumvira yuko Imana ari yo itwara isi. Wari uzi ko ivyo bitandukanye n’ivyo Bibiliya ivuga?

Icanditswe: 1Yh 5:19

vyo wovuga: Iki gitabu kirasigura neza ivyo Bibiliya yigisha ku bijanye n’ico kibazo hamwe n’ibindi.

ANDIKA HANO UBURYO BWAWE

Ufatiye ku burorero bwatanzwe, niwitegurire uburyo bwawe bwo gutanguza ibiyago