Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA | ABAROMA 9-11

Ikigereranyo c’igiti c’umwelayo

Ikigereranyo c’igiti c’umwelayo

11:16-26

Ibintu bitandukanye bigize igiti c’umwelayo c’ikigereranyo bisobanura iki?

  • Igiti: Iranguka ry’umugambi w’Imana ujanye n’isezerano yagiraniye na Aburahamu

  • Umutumba: Yezu, we gihimba nyamukuru c’uruvyaro rwa Aburahamu

  • Amashami: Igitigiri cuzuye c’abagize igihimba c’inyongera c’uruvyaro rwa Aburahamu

  • Amashami ‘yahanyuwe’: Abayuda bo mu buryo bw’umubiri bateye akagere Yezu

  • Amashami ‘yometswe’: Abakirisu barobanujwe impwemu bo mu mahanga atandukanye

Nk’uko vyari vyaravuzwe, abagize uruvyaro rwa Aburahamu, ni ukuvuga Yezu na bamwe 144.000, bazozanira imihezagiro “amahanga yose.”​—It 22:18; Rm 11:12

Ingene Yehova yashikije umugambi wiwe ujanye n’uruvyaro rwa Aburahamu binyigisha iki?