Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Munezerwe mu cizigiro

Munezerwe mu cizigiro

Icizigiro ni nk’inanga y’ubwato. (Heb 6:19) Gituma ukwizera kwacu kudasāba igihe dushikiwe n’ibihuhusi vyo mu buzima. (1Tm 1:18, 19) Ivyo bihuhusi bishobora kuba ari ukuvunika umutima, gutakaza utwawe, indwara imara igihe kirekire, kubura uwawe, canke ibindi bigerageza ugutungana kwacu.

Dufise ukwizera n’icizigiro turabona neza impera twasezeraniwe. (2Kr 4:16-18; Heb 11:13, 26, 27) Rero, twaba dufise icizigiro co kuba mw’ijuru canke kw’isi, dukwiye kwama tugikomeza mu kuzirikana ku mihango Imana yadusezeraniye mw’Ijambo ryayo. Gutyo, nitwashikirwa n’ibigeragezo bizotworohera kuguma dufise umunezero.1Pt 1:6, 7.

NIMURABE AKAVIDEWO KAVUGA NGO MUNEZERWE MU CIZIGIRO, MUCE MWISHURA IBI BIBAZO:

  • Musa yadusigiye akarorero akahe twokwigana?

  • Serugo afise ibanga irihe mu muryango?

  • Ni ivyiyumviro ibihe mwoganirako mu Gusenga kwo mu muryango?

  • Icizigiro cogufasha gute guhangana n’ibigeragezo?

  • Ni igiki witeganye umushasharo?