Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO RUHUHUMA 2017

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Munezerwe mu cizigiro

Munezerwe mu cizigiro

Icizigiro ni nk’inanga y’ubwato. (Heb 6:19) Gituma ukwizera kwacu kudasāba igihe dushikiwe n’ibihuhusi vyo mu buzima. (1Tm 1:18, 19) Ivyo bihuhusi bishobora kuba ari ukuvunika umutima, gutakaza utwawe, indwara imara igihe kirekire, kubura uwawe, canke ibindi bigerageza ugutungana kwacu.

Dufise ukwizera n’icizigiro turabona neza impera twasezeraniwe. (2Kr 4:16-18; Heb 11:13, 26, 27) Rero, twaba dufise icizigiro co kuba mw’ijuru canke kw’isi, dukwiye kwama tugikomeza mu kuzirikana ku mihango Imana yadusezeraniye mw’Ijambo ryayo. Gutyo, nitwashikirwa n’ibigeragezo bizotworohera kuguma dufise umunezero.1Pt 1:6, 7.

NIMURABE AKAVIDEWO KAVUGA NGO MUNEZERWE MU CIZIGIRO, MUCE MWISHURA IBI BIBAZO:

  • Musa yadusigiye akarorero akahe twokwigana?

  • Serugo afise ibanga irihe mu muryango?

  • Ni ivyiyumviro ibihe mwoganirako mu Gusenga kwo mu muryango?

  • Icizigiro cogufasha gute guhangana n’ibigeragezo?

  • Ni igiki witeganye umushasharo?