Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Dukoreshe neza ibitabu vyacu

Dukoreshe neza ibitabu vyacu

Yezu atubwira ati: “Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu.” (Mt 10:8) Turakurikiza iyo mpanuro itomoye mu kutarihisha umuntu duhaye Bibiliya canke igitabu. (2Kr 2:17) Ariko ntiwumve, ibitabu vyacu birimwo ukuri kw’agaciro kwo mw’Ijambo ry’Imana. Kandi bisaba akigoro gakomeye be n’uburyo butari buke kugira bicapurwe vyongere birungikwe mu mashengero yo hirya no hino kw’isi. Ku bw’ivyo, dukwiye gutora gusa ivyo dukoresha.

Nukoreshe ugutahura igihe utanga ibitabu, eka n’igihe ubitanga uriko uramamaza ku mugaragaro. (Mt 7:6) Aho guha igitabu uwuhita wese, nugerageze kumuyagisha kugira umenye ko yashimishijwe. Banza urabe ko ashitsa na kimwe mu bivugwa muri urwo ruzitiro. Niba utabona neza ko umuntu yashimishijwe, vyoba vyiza umuhaye agapapuro k’inkuru nziza. Ariko nimba agusavye ikinyamakuru canke igitabu, urakimuha n’umutima mwiza.Img 3:27, 28.