Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Yehova abibona gute?

Yehova abibona gute?

Imbere yo gufata ingingo, yaba iyihambaye canke iyisanzwe, twoba twibaza duti: ‘Yehova abibona gute?’ Naho tutazokwigera tumenya akantu kose ku kuntu Yehova yiyumvira, aratubwira muri Bibiliya ibikenewe vyose kugira dukore “igikorwa ciza cose.” (2Tm 3:16, 17; Rm 11:33, 34) Yezu yaratahura neza ivyo Se agomba, kandi ni vyo yashira imbere mu buzima. (Yoh 4:34) Ese twomwigana mu gukora ivyo dushoboye vyose kugira dufate ingingo zihimbara Yehova.​—Yoh 8:28, 29; Ef 5:15-17.

NIMURABE IVIDEWO IVUGA NGO NUBANDANYE GUTAHURA IVYO YEHOVA AGOMBA (LW 19:18), MUCE MWISHURA IBI BIBAZO:

  • Kubera iki dukwiye gukurikiza ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya mu buzima bwacu?

  • Ni ingingo ngenderwako izihe twokwisunga igihe duhitamwo imiziki?

  • Ni ingingo ngenderwako izihe twokwisunga igihe duhitamwo uburyo bwo kwambara no kwitunganya?

  • Dukwiye gukurikiza ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya mu yindi mice iyihe y’ubuzima?

  • Tworushiriza gute gutahura ivyo Yehova agomba?

Ingingo mfata zihishura iki ku bijanye n’ubucuti mfitaniye na Yehova?