Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO RUHESHI 2016

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

“Imana ni yo mufasha wanje”

“Imana ni yo mufasha wanje”

Muri Zaburi ya 52-59 harerekana ukuntu Dawidi yiyumva bivuye ku ngorane zitandukanye yagiye aracamwo. Mugabo yagumye yizigira Yehova muri ivyo bihe bitoroshe. (Zb 54:4; 55:22) Vyongeye yarashemeje Yehova kubera ijambo ryiwe. (Zb 56:10) Twoba natwe twihatira kugira ukwizera n’ukwizigira Imana nk’ukwo kwa Dawidi? Igihe duhanzwe n’ingorane twoba turondera ubuyobozi mw’Ijambo ry’Imana? (Img 2:6) Ni imirongo iyihe yo muri Bibiliya yagufashije . . .

  • igihe wari wacitse intege canke wihebuye?

  • igihe wari urwaye?

  • igihe abandi bari bakubabaje?

  • igihe wariko urahamwa?