Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Kubera iki uha agaciro ugusenga kw’ukuri?

Kubera iki uha agaciro ugusenga kw’ukuri?

Abayuda bari mu bunyagano bararemeshejwe n’ivyo Ezekiyeli yeretswe bijanye n’urusengero kubera ko vyabahaye icizigiro c’uko ugusenga kw’ukuri kwogarukanywe. Muri iyi misi ya nyuma, ugusenga kw’ukuri “[kwarashimangiwe] hejuru y’isonga ry’imisozi,” natwe tukaba turi mu bantu bo mu mahanga yose bari muri kwo. (Yes 2:2) Woba uhora uzirikana kw’iteka watewe ryo kumenya Yehova no kumukorera?

IMIHEZAGIRO TURONKA KUBERA UGUSENGA KW’UKURI:

  • Imfungurwa nyinshi zo mu vy’impwemu zituronsa inyishu z’ibibazo bihambaye mu buzima, impanuro nziza twokwisunga n’icizigiro ntakekeranywa.​—Yes 48:17, 18; 65:13; Rm 15:4

  • Umuryango ukundana w’abavukanyi.​—Zb 133:1; Yoh 13:35

  • Agateka ko gukorana n’Imana mu gikorwa giteye umunezero.​—Ivk 20:35; 1Kr 3:9

  • “Amahoro y’Imana” adukomeza mu ngorane.​—Fp 4:6, 7

  • Ijwi ryo mu mutima ridahumanye.​—2Tm 1:3

  • “Ubugenzi somambike na Yehova.”​—Zb 25:14

Nokwerekana gute ko mpa agaciro ugusenga kw’ukuri?