Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu—Agatabu k’ikoraniro  |  Nyakanga 2017

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Bamenyereze kwamizako mu gukorera Yehova

Bamenyereze kwamizako mu gukorera Yehova

Vyarabonetse ko iyo abamamaji bashasha bamenyerejwe hakiri kare gukora indimiro n’umwete kandi badasibiriza, kenshi baheza bakaba abamamaji babishoboye. (Img 22:6; Fp 3:16) Ehe raba bimwebimwe mu vyo wokora ngo ufashe umutohoji kugira umushinge mwiza mu bijanye n’indimiro:

  • Acemererwa kuba umwamamaji, ca utangura kumumenyereza. (km 8/15 1) Mwumvishe akamaro ko kuza arakora indimiro buri ndwi. (Fp 1:10) Vuga neza icibare mukoreramwo. (Fp 4:8) Muremeshe kuza arakorana n’umucungezi w’umugwi n’abandi bamamaji kugira ngo bamukarishe.​—Img 1:5; km 10/12 6 ing. 3

  • Uwo mutohoji amaze kubatizwa, ntuce ureka kumuremesha no kumumenyereza mu ndimiro na canecane igihe aba ataraheza igitabu “Urukundo rw’Imana.”​km 12/13 7

  • Koresha uburyo bwo gutanguza ikiyago bworoshe igihe ukorana n’umwamamaji mushasha. Umaze kubona ingene ashikiriza inkuru nziza, ca umukeza cane umuhe n’ivyiyumviro vyotuma arushiriza kuba kirumara.​—km 5/10 7