Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ingene twotanguza ibiyago

Ingene twotanguza ibiyago

BE MASO!

Ikibazo: Muri iki gihe amasinema arakunda kwerekana ibintu bisiga ubwenge nk’ibihume, ubupfumu n’amareba. Wibaza ko kubiraba ari ukwiryohera bisanzwe canke birimwo akaga?

Ivyo wovuga: Iki kinyamakuru Be maso! kirerekana igituma abantu basigaye bakunda ibintu bisiga ubwenge be n’akaga birimwo.

NIWIGISHE UKURI

Ikibazo: Ubwami bw’Imana buzotorera umuti gute ingorane zo muri iyi si?

Icanditswe: Mt 6:10

Iciyumviro: Ubwami bw’Imana buzozana amahoro, ubumwe n’umutekano kw’isi, nk’uko nyene bumaze kubigira mw’ijuru.

UBWAMI BW’IMANA NI IKI? (Isubirayo)

Ikibazo: [Shimika ku kibazo wamusigiye ubuheruka kiri inyuma kuri ako gapapuro.] Ubuzima buzoba bumeze gute mu gihe c’ingoma y’Ubwami bw’Imana?

Ivyanditswe: Zb 37:29; Yes 65:21-23

Ivyo wovuga: [Mwereke agatabu Inkuru nziza.] Icigwa ca 7 co muri aka gatabu, kirerekana ico twokora ngo jewe nawe tuze turonke kuri iyo mihezagiro. [Tanguza inyigisho ya Bibiliya ukoresheje ako gatabu.]

ANDIKA HANO UBURYO BWAWE

Ufatiye ku burorero bwatanzwe, niwitegurire uburyo bwawe bwo gutanguza ibiyago.