Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO MYANDAGARO 2016

 UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA | ZABURI 92-101

Abageze mu zabukuru barama mu vy’impwemu

Abageze mu zabukuru barama mu vy’impwemu

92:12

Ikigazi c’itende kirashobora kumara imyaka irenga 100 kandi kikaguma cama

Abageze mu zabukuru barama mu vy’impwemu . . .

92:13-15

  • mu gusengera abandi

  • mu kwiga Bibiliya

  • mu kwitaba amakoraniro no mu kuyagiramwo uruhara

  • mu kuvungurira abandi utuntu n’utundi bazi

  • mu kwamamaza bivuye inyuma