Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Ivyigwa dukura mu gitabu ca Yona

Ivyigwa dukura mu gitabu ca Yona

Yehova yarashize mw’Ijambo ryiwe inkuru z’abagabo n’abagore b’abizigirwa kugira tuzikuremwo ivyigwa bihambaye. (Rm 15:4) Ni ivyigwa ibihe wakuye mu gitabu ca Yona? Raba akavidewo kavuga ngo Ugusenga kwo mu muryango: Yona yarigiye kuri Yehova ibijanye no kugira imbabazi, uce wishura ibibazo bikurikira:

  • Abamamaji batatu bavugwa muri aka kavidewo bahuye n’ingorane izihe?

  • Nimba twaratojwe indero canke tutagifise uduteka kanaka, igitabu ca Yona kituremesha gute? (1Sm 16:7; Yn 3:1, 2)

  • Inkuru ya Yona idufasha gute kuguma tubona neza icibare cacu? (Yn 4:11; Mt 5:7)

  • Ivyashikiye Yona vyoturemesha gute igihe turiko turashikirwa n’ingorane ziva ku ndwara idakira? (Yn 2:1, 2, 7, 9)

  • Aka kavidewo kakwigishije iki ku bijanye n’akamaro ko gusoma Bibiliya no kuyizirikanako?