Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO MUNYONYO 2016

 UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA | UMUSIGUZI 7-12

“Niwibuke . . . Umuremyi wawe Ahambaye mu misi y’ubusore bwawe”

“Niwibuke . . . Umuremyi wawe Ahambaye mu misi y’ubusore bwawe”

Niwibuke Umuremyi wawe Ahambaye mu kumukorera ukiritera ukarisama

12:1, 13

 • Abakiri bato benshi usanga bafise ingoga zo gukora ibikorwa bigoye ariko bihimbaye

 • Abakiri bato bakwiye gukoresha umwanya wabo n’inguvu zabo mu gukorera Imana ubusaza butarabanyaga ubugabo

Salomo yakoresheje amajambo ndyoshamvugo mu kudondora ingorane zizanana n’ubusaza

12:2-7

 • Umurongo wa 3: “Abakenyezi barabira mu madirisha . . . bagasanga harijimye”

  Kutabona neza

 • Umurongo wa 4: “Abakobwa b’ururirimbo bose . . . bakavugira hasi”

  Kutumva neza

 • Umurongo wa 5: “Agapiripiri kagaturika”

  Kutagira akayabagu