Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu—Agatabu k’ikoraniro  |  Mukakaro 2016

Ingene twotanguza ibiyago

Ingene twotanguza ibiyago

UMUNARA W’INDERETSI

Ikibazo: Woba wemera ko nimba Bibiliya ari Ijambo ry’Imana, ata kintu na kimwe coshobora kuyizimanganya?

Icanditswe: Yes 40:8

Ivyo wovuga: Uru rukurikirane rw’ibiganiro ruratwiganira ukuntu Bibiliya yarokotse mu buryo butangaje.

UMUNARA W’INDERETSI (inyuma ku gipfukisho)

Ikibazo: Nagomba kwumva ico wiyumvira kuri iki kibazo. [Soma ikibazo ca mbere kiri ku rupapuro rwa 16.] Hari abiyumvira ko idini yazanywe n’abantu, abandi bakavuga ko Imana ikoresha idini kugira ifashe abantu kuyiyegereza. Wewe ubivugako iki?

Icanditswe: Yak 1:27, Bibiliya Yera.

Ivyo wovuga: Iki kiganiro kirasigura n’ibindi Bibiliya ivuga kuri ico kibazo. Noshima kuzogaruka tuyage ivyiyumviro bimwebimwe vyo muri ico kiganiro.

INKURU NZIZA IVA KU MANA

Ikibazo: Hari benshi babona ko ivyo Bibiliya yari yaravuze ko vyobaye, bisa n’ivyo twama twumva mu makuru. Muri ibi bintu vyari vyaravuzwe, ni ibihe umaze kubona canke kwumva?

Icanditswe: 2Tm 3:1-5

Ivyo wovuga: Aka gatabu karasigura igituma ivyo bintu ari inkuru nziza ku bakunda Imana. [Nufatire ku cigwa ca 1, ikibazo ca 2.]

ANDIKA HANO UBURYO BWAWE

Ufatiye ku burorero bwatanzwe, niwitegurire uburyo bwawe bwo gutanguza ibiyago.