Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ingene twotanguza ibiyago

Ingene twotanguza ibiyago

BE MASO!

Ikibazo: Ni kubera iki ivy’isi bitera bidabuka?

Icanditswe: Yr 10:23

Ivyo wovuga: Iki kinyamakuru kirerekana igituma abantu amamiliyoni biteze kazoza keza.

BE MASO!

Ikibazo: Imana yoba ifise izina?

Icanditswe: Zb 83:18

Ivyo wovuga: Iki kiganiro kirerekana ico izina ry’Imana risobanura n’igituma tworikoresha. [Zingurura ku kiganiro kivuga ngo “Twisunze Bibiliya​—Izina ry’Imana.”]

NIWIGISHE UKURI

Ikibazo: Hoba hazogera igihe umwansi wacu rupfu akavaho?

Icanditswe: 1Kr 15:26

Iciyumviro: Yehova azokuraho urupfu ubutakigaruka.

ANDIKA HANO UBURYO BWAWE

Ufatiye ku burorero bwatanzwe, niwitegurire uburyo bwawe bwo gutanguza ibiyago.