Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Urugo rwanyu rurashobora kugira agahimbare

Intangamarara

Intangamarara

Muri ibi bihe bigoye aho usanga imibano y’ababiranye be n’ingo bigeramiwe, mbega vyoba bishoboka ko urugo rugira agahimbare? Ico ni ikibazo kitoroshe. Ariko hariho ivyofasha. Naho aka gatabu katarimwo amakuru yose yerekeye umubano w’ababiranye, karashira ahabona ingingo ngenderwako zo kwizigirwa zo muri Bibiliya be n’ivyiyumviro bishobora gufasha. Ubikurikije neza, bizotuma urugo rwanyu rugira agahimbare.