Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Nusome Bibiliya buri musi

Nusome Bibiliya buri musi

Gusoma Bibiliya birashobora kukuryohera. Raba ivyogufasha gutangura kuyisoma buri musi. Nuhitemwo iciyumviro kigushimisha, uce usoma ivyanditswe vyatanzwe.

Abantu bazwi cane n’inkuru ziberekeye

Ivyodufasha mu buzima bwa misi yose

Ivyogufasha igihe wumva . . .

Ivyo Bibiliya ivuga ku bijanye . . .

ICOGUFASHA: Kugira umenye amakuru yose ajanye n’ivyo vyanditswe vyatanzwe aho haruguru, nusome ibigabane vyo muri Bibiliya vyakuwemwo iyo mirongo. Nukoreshe igicapo kivuga ngo “Nukurikirane ubusomyi bwawe bwa Bibiliya” kiri ku mpera y’iki gitabu, hanyuma uze urashira akamenyetso aho uhejeje gusoma. Niwishingire umugambi wo gusoma Bibiliya buri musi.