Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo


Ibiganiro n’amavidewo vyo mu Gice ca 1

Ibiganiro n’amavidewo vyo mu Gice ca 1

 Ingene wokwungukira cane kuri ibi vyigwa vya Bibiliya

 01 Bibiliya ishobora gute kugufasha mu buzima bwawe?

RONDERA N’IBINDI

 02 Bibiliya iratanga icizigiro ca kazoza

RONDERA N’IBINDI

 03 Woba wokwizigira ivyo Bibiliya ivuga?

RONDERA N’IBINDI

 04 Imana y’ukuri ni nde?

RONDERA N’IBINDI

 05 Bibiliya ni ubutumwa Imana yaturungikiye

RONDERA N’IBINDI

 06 Ibiriho vyabayeho gute?

RONDERA N’IBINDI

 07 Yehova ameze gute?

RONDERA N’IBINDI

 08 Urashobora kuba umugenzi wa Yehova

RONDERA N’IBINDI

 09 Isengesho rirakomeza ubucuti ufitaniye n’Imana

RONDERA N’IBINDI

 10 Amakoraniro y’Ivyabona vya Yehova yokugirira akamaro akahe?

RONDERA N’IBINDI

 11 Ukuntu Bibiliya yorushiriza kukugirira akamaro

RONDERA N’IBINDI

 12 Ni ibiki vyogufasha kuguma wiga Bibiliya?

RONDERA N’IBINDI