Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Nugume ushitsa rya tegeko rya Kristu!

Nugume ushitsa rya tegeko rya Kristu!

 IKIRINGO CO MU GITONDO

 • 2:30 Umuziki

 • 2:40 Ururirimbo No. 17 n’isengesho

 • 2:50 Rya tegeko rya Kristu ni iki?

 • 3:05 Nushitse rya tegeko rya Kristu igihe ata bandi bakubona

 • 3:20 Nushitse rya tegeko rya Kristu igihe uri mu ndimiro

 • 3:45 Ururirimbo No. 70 n’amatangazo

 • 3:55 Rya tegeko rya Kristu, kubera iki risumba ayandi?

 • 4:25 Kwiyegurira Imana no kubatizwa

 • 4:55 Ururirimbo No. 51

IKIRINGO CO KU MUHINGAMO

 • 5:55 Umuziki

 • 6:05 Ururirimbo No. 76

 • 6:10 Ivyabonywe

 • 6:20 Inyigisho y’Umunara w’Inderetsi

 • 6:50 Nushitse rya tegeko rya Kristu mu muryango

 • 7:05 Nushitse rya tegeko rya Kristu kw’ishure

 • 7:20 Ururirimbo No. 35 n’amatangazo

 • 7:30 Dukundane nk’uko Yezu yadukunze

 • 8:30 Ururirimbo No. 13 n’isengesho