Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Porogarama y’iteraniro ry’umuzunguruko ryo mu 2017-2018 ririmwo uwuserukira ishami

Niwumvirize inyishu z’ibi bibazo

Niwumvirize inyishu z’ibi bibazo
  1. “Rya tegeko rya Kristu” ni iki? (Gal. 6:2)

  2. Twoshitsa gute rya tegeko rya Kristu igihe ata bandi batubona? (1 Kor. 10:31)

  3. Twoshitsa gute rya tegeko rya Kristu igihe turi mu ndimiro? (Luka 16:10; Mat. 22:39; Ivyak. 20:35)

  4. Kubera iki rya tegeko rya Kristu risumba rya Tegeko rya Musa? (1 Pet. 2:16)

  5.   Abubakanye be n’abavyeyi boshitsa gute rya tegeko rya Kristu mu miryango yabo? (Ef. 5:22, 23, 25; Heb. 5:13, 14)

  6. Woshitsa gute rya tegeko rya Kristu kw’ishure? (Zab. 1:1-3; Yoh. 17:14)

  7. Dushobora gute gukunda abandi nk’uko Yezu yadukunze? (Gal. 6:1-5, 10)