Muri kamere zose Yehova afise, urukundo ni yo kamere yiganje. Ni na yo ikwegera kuruta izindi. Uko twihweza imwimwe mu mice ikwegera y’iyo kamere imeze nk’akabuyenge, turaza kubona igituma Bibiliya ivuga yuko “Imana ar’urukundo.”1 Yohana 4:8.