Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IGIHIMBA CA 4

‘Imana Ni Urukundo’

‘Imana Ni Urukundo’

Muri kamere zose Yehova afise, urukundo ni yo kamere yiganje. Ni na yo ikwegera kuruta izindi. Uko twihweza imwimwe mu mice ikwegera y’iyo kamere imeze nk’akabuyenge, turaza kubona igituma Bibiliya ivuga yuko “Imana ar’urukundo.”1 Yohana 4:8.

IBIRI MURI IKI GIHIMBA

IKIGABANE CA 23

‘Ni We Yabanje Kudukunda’

Imvugo ngo ‘Imana ni urukundo’ isobanura iki vy’ukuri?

IKIGABANE CA 24

Nta na Kimwe Gishobora “Kudutandukanya n’Urukundo rw’Imana”

Ntibakubeshe ngo Imana ntishobora kugukunda canke ngo nta gaciro ufise kuri yo.

IKIGABANE CA 25

‘Imbabazi Zirangwa n’Ikibabarwe z’Imana Yacu’

Ni mu buryo ki impuhwe Imana ikugirira zimeze nka zirya umuvyeyi agirira umwana wiwe?

IKIGABANE CA 26

Imana ‘Igabirije Guharira’ Ivyaha

Nimba Imana yibuka ibintu vyose, wumva yobabarira gute ikongera ikibagira?

IKIGABANE CA 27

“Ewe Ukuntu Ukumera Neza Kwiwe Ari Kwinshi!”

Neza na neza, ukumera neza kw’Imana ni iki?

IKIGABANE CA 28

“Wewe Wenyene Ni We Uri Intahemuka”

Ni kubera iki ukudahemuka kw’Imana gusumba ubwizigirwa bwayo?

IKIGABANE CA 29

‘Kumenya Urukundo rwa Kirisitu’

Imice itatu y’urukundo rwa Yezu iragaragaza ata gahaze urukundo rwa Yehova.

IKIGABANE CA 30

“Mugendere mu Rukundo”

Mu Bakorinto ba mbere harerekana uburyo 14 dushobora kugaragazamwo urukundo.