Hoba ari . . .

  • mu bijanye n’ubuhinga?

  • mu vyiyumviro vy’abantu?

  • muri Bibiliya?

 UMWANDITSI UMWE WA BIBILIYA YABWIYE IMANA NGO

‘Nuntahuze. Ijambo ryawe ni ukuri.’Zaburi 119:144, 160, Bibiliya y’isi nshasha.

Bibiliya iriko iraronsa abantu amamiliyoni inyishu.

Urashaka kuba umwe muri bo?

Umuhora wo kuri Internet jw.org urashobora kugufasha.

SOMA ibiri kuri uwo muhora

 MURI IBI BIBAZO BIHAMBAYE NI IKIHE KIKURAJE ISHINGA CANE?