Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ni bande bariko barakora ivyo Yehova agomba muri iki gihe?

Ni ibiki Imana igomba?

Ni ibiki Imana igomba?

Imana igomba ko tuba mw’iparadizo kw’isi ibihe bidahera dufise amahoro kandi duhimbawe!

Hari aho woca wibaza uti: ‘Ivyo bishoboka gute?’ Bibiliya ivuga ko Ubwami bw’Imana buzotuma bishoboka, kandi Imana igomba ko abantu bose biga ivyerekeye ubwo Bwami be n’umugambi idufitiye.—Zaburi 37:11, 29; Yesaya 9:7.

Imana itwipfuriza ineza.

Nka kurya nyene sebibondo mwiza yipfuriza ineza abana biwe, Data wa twese wo mw’ijuru yipfuza ko duhimbarwa ibihe bidahera. (Yesaya 48:17, 18) Yasezeranye ko “uwukora ukugomba [kwiwe] agumaho ibihe vyose.”—1 Yohani 2:17.

Imana igomba ko tugendera mu minyuro yayo.

Bibiliya ivuga ko Umuremyi wacu agomba ‘kutwigisha inzira ziwe’ kugira ngo dushobore ‘kugendera mu minyuro yiwe.’ (Yesaya 2:2, 3) Yaratunganije “igisata ku bw’izina [ryiwe]” kugira ngo ivyo agomba bimenyekane kw’isi yose.—Ivyakozwe 15:14.

Imana igomba ko twunga ubumwe mu kuyisenga.

Ugusenga Yehova gutyoroye kuratuma abantu bunga ubumwe mu rukundo nyakuri, aho gutuma bicamwo imice. (Yohani 13:35) Ni bande muri iki gihe bariko barigisha abantu bo hirya no hino kw’isi ingene bosukurira Imana bunze ubumwe? Tukuremesheje kurimbura kano gatabu kugira ngo ubamenye.

 

Raba n'ibindi

KWIGA BIBILIYA

Ingene dufasha abantu kwiga Bibiliya

Kw’isi yose, birazwi ko Ivyabona vya Yehova bagendera abantu kugira ngo babigishe Bibiliya ku buntu. Raba ingene bigenda.

KWIGA BIBILIYA

Ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya?

Bibiliya iriko irafasha abantu amamiliyoni kw’isi yose kuronka inyishu z’ibibazo bihambaye cane mu buzima. Woba nawe wobishima?

Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Ni umugambi uwuhe Imana ifitiye isi?

Umugambi Imana ifise wo guhindura isi Iparadizo woba uzoranguka? Nimba uzoranguka, ni ryari?