Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Inkuru nziza iva ku Mana

Imana yoba ifise izina?

Imana yoba ifise izina?

Imana irafise amazina menshi y’icubahiro. Amwamwe muri yo ni Mushoboravyose, Umuremyi hamwe n’Umukama. (Yobu 34:12; Umusiguzi 12:1; Daniyeli 2:47) Ariko none yoba ifise izina ry’uruharo?

Raba n'ibindi

Ukuri kwerekeye Imana ni ukuhe?

Woba wibaza ko Imana ikubabaye ku giti cawe? Niwige ibijanye na kamere zayo be n’ukuntu ushobora kuyiyegereza.